Expertteam palliatieve zorg

Succesvolle voortzetting expertteam ZZG zorggroep

De verpleegkundig specialist werkt voor de gehele organisatie en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd wordt en waar nodig zet zij acties uit ter verbetering van die zorg. De expert verpleegkundigen zijn gekoppeld aan de regio waarin zij werken. Zij werken deels als generalist en deels als palliatief specialist, verpleegkundige zorg. Ze hebben binnen hun regio een voorbeeldfunctie om de dagelijkse palliatieve zorg en de uitvoering hiervan naar een hoger niveau te brengen. Zij zijn laagdrempelig te consulteren door collega’s en externen, waaronder andere thuiszorgorganisaties. Waar nodig schakelen de verpleegkundigen Palliatieve Zorg de expertise van de verpleegkundig specialist in.
 
Meer weten over de opleiding en wie deze gaat volgen? Klik hier

Contact