Deskundigheidsbevordering

Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven in de laatste fase. Hoe zorg je er als professional voor dat je hier het beste aan kunt voldoen. Daarom geven wij u graag dit overzicht van scholingen op het gebied van palliatieve zorg.

Canmedsrollen en Rubrics in de Palliatieve zorgverlening, versie 1, juni 2017

Dit document is een resultaat van het project: Samen werken aan deskundigheid. Opleidingsfunctionarissen uit zorg- en onderwijs organisaties in de regio zuid Gelderland hebben samen gewerkt aan tot stand te brengen van een “Community of practice”. Het is een (continu) proces waarin "state of art" kennis en praktijk ervaring met elkaar worden gedeeld om in de netwerkregio te komen tot het verbeteren van kennis, vaardigheden en attitude van zorgprofessionals. Gebruiksaanwijzing "Canmedsrollen en Rubrics in de palliatieve zorgverlening"

VPTZ Academie

De VPTZ Academie geeft opleidingen en trainingen voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders in de palliatieve terminale zorg. Landelijk trainingsaanbod

HAN University of Applied Sciences

De HAN University of Applied Sciences ondersteunt professionals in Zorg en Welzijn. U kunt terecht voor opleidingen, trainingen, cursussen en studiedagen. Palliatieve zorg: zorg voor en met elkaar - thema de oudere patiënt. HAN University of Applied Sciences

ROC Nijmegen

Overzicht opleidingen

Radboud UMC, Health Academy (voorheen PAO Heyendael)

PAO Heyendael is als instituut voor het Post Academisch Onderwijs van het Radboud UMC gespecialiseerd in het ontwikkelen en organiseren van congressen, symposia, onderwijs voor AIOS en bij- en nascholing. Meer informatie vindt u op de website voor Post Academisch Onderwijs van het Radboud UMC.

Scholingen en materialen

Contact