Deskundigheidsbevordering

 

In het huidige onderwijs aan medici, verpleegkundigen en andere zorgverleners komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het is de opdracht van het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) om hier verandering in te brengen. Dat gebeurt door opleiders van mbo-niveau tot wo+ te helpen om op structurele manier palliatieve zorg meer aandacht te geven. En door een overzicht te maken van alle bij- en nascholing op het gebied van palliatieve zorg. Met als doel: iedere zorgverlener – van verpleegkundige tot arts – eerder het moment te laten herkennen om palliatieve zorg bespreekbaar te maken. En de dialoog met de patiënt en met elkaar hierover met meer kennis, vertrouwen tegemoet te treden.

Er is een aantal kernprojecten opgezet om dit te bereiken;

  • Borging van palliatieve zorg in het mbo, hbo en wo(+);
  • ontwikkeling van een framework dat overzicht geeft in alle bij- en nascholingen;
  • inrichting en implementatie van onderwijsknooppunten en
  • vergroten van de zichtbaar van alles wat er gebeurt om onderwijs over palliatieve zorg te optimaliseren.

Dit alles vraagt niet om compleet nieuwe curricula, maar vooral om optimalisatie van wat er al is. Dat is waar O²PZ aan werkt. Zo moet er eind 2021 een toekomstgericht, efficiënt en kwalitatief goed onderwijsaanbod zijn voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg.

Wat kan je vinden op de website van O2PZ ?

onderwijsraamwerk 2.0; competenties zorgverleners per niveau 
passende onderwijsmaterialen   
aanbieden van onderwijsmateriaal

Monique van de Broek (netwerkcoördinator PZ 's Hertogenbosch-Bommelerwaard) is namens consortium PalZo ambassadeur bij O2PZ.

O2PZ e-book onderwijs word onderdeel oplossing palliatieve zorg

 

handreiking palliatieve zorg thuis V&VN

 

vptz-download.jpg

 

 

 

 

 

Voor vrijwilligers en coördinatoren start het werken bij een VPTZ-organisatie met een introductieprogramma. Dit programma bestaat uit een zelfstudiemodule, een introductietraining en een inwerkprogramma. Het trainingsaanbod is te vinden onder deze link  VPTZ academie, onderwijsaanbod

 

pharos-images.png

 

 

 

Pharos streeft naar een inclusieve samenleving die iedereen gelijke kansen biedt op een optimale gezondheid. Het terugdringen van gezondheidsverschillen staat daarbij centraal. Op basis van wetenschappelijke en praktijkkennis hebben we negen principes uitgewerkt voor een succesvolle, duurzame aanpak van gezondheidsverschillen.  Pharos stelt via het leerplatform e-learnings ter beschikking en doet een aanbod aan in company trainingen.   leerplatform Pharos

cropped-Agora-logo-squished.png

 

 

 

De behoeften van ongeneeslijk zieke mensen zijn sterk individueel en overstijgen vaak de wettelijke kaders van systemen. Daarom gelooft Agora dat palliatieve ondersteuning altijd maatwerk is en gebaat is bij goede lokale samenwerking tussen de vier dimensies: fysieke zorg, ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op gebied van spiritualiteit. kennisbank palliatieve benadering Agora

Contact