24/7 Specialistisch Consultatieteam Palliatieve Zorg

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio.
Een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een bruikbare ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. 


24 uurs telefonische bereikbaarheid via nummer: 0900 - 0400304. 

Wanneer u gebruik maakt van het  landelijk nummer 088-6051444, wordt u tussen 8:00 en 23:00 uur automatisch doorgeschakeld naar ons regionaal team. In de nachten er landelijk een consulent beschikbaar.

Werkwijze: 
Overdag krijgt u een verpleegkundig consulent aan de telefoon die samen met u uw vraag doorneemt. Informatieve vragen en vragen binnen het verpleegkundig domein beantwoordt de verpleegkundige zelf. Voor medische vragen overlegt zij met de specialist/kaderarts die dienst heeft.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien u dat op prijs stelt wordt een schriftelijk verslag van vraag en advies aan u toegestuurd. Dat kan per beveiligde e-mail. In de avond-, nacht- en weekenddienst krijgt u direct een arts aan de lijn.

Coördinatie: 
Carel Veldhoven, coördinerend  Kaderarts palliatieve zorg,
Francis Mensink, coördinerend verpleegkundig consulent palliatieve zorg. (f.mensink@pznl.nl)

Contact