Consultteam

Consultteam Palliatieve Zorg Nijmegen (Fibula)

Het Consultteam werkt nauw samen met andere hulpverleners die zich met palliatieve zorg bezig houden: de wijkverpleegkundigen met aandachtsgebied palliatieve zorg, met de hospicevoorzieningen in de regio en met het palliatief team van het Radboudumc en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis.

24 uurs telefonische bereikbaarheid via nummer: 0900 - 040 03 04. Voor het voorleggen van een consultvraag kunt u de regionale verpleegkundige voorwacht van het consultatieteam bereiken van 08.00 tot 17.00 uur. Van 17.00 tot 23.00 uur is een artsconsulent uit de regio nog bereikbaar. In de nachtelijke uren (van 23.00 tot 08.00 uur) is doorgeschakeld naar de diensdoende artsconsulent van het Landelijke team.

Werkwijze: Overdag krijgt u een verpleegkundig consulent aan de telefoon die samen met u uw vraag doorneemt. Informatieve vragen en vragen binnen het verpleegkundig domein beantwoordt de verpleegkundige zelf. Voor medische vragen overlegt zij met de arts die dienst heeft. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien u dat op prijs stelt wordt een schriftelijk verslag van vraag en advies aan u toegestuurd. Dat kan per beveiligde e-mail. In de avond-, nacht- en weekenddienst krijgt u direct een arts aan de lijn.

Coördinatie: Carel Veldhoven, coördinerend arts, Francis Mensink, coördinerend verpleegkundige.
E-mail: f.mensink@stichtingfibula.nl

Contact