Zorg thuis

Waar kan ik terecht met vragen op fysiek, psychisch, sociaal of spiritueel gebied?

agora-infographic-palliatieve-benadering-samenwerken
 

Medisch specialist en  specialistisch verpleegkundige in het ziekenhuis. 

De medisch specialist en de specialistisch verpleegkundige in het ziekenhuis behandelen u in het ziekenhuis en volgen het ziekteproces nauwgezet. Behandeling kan gericht zijn op genezing, stabiliseren van uw gezondheid, vertragen van  achteruitgang. Het gaat in ieder geval vooral om het bestrijden van symptomen van de ziekte die het leven beïnvloeden en voor uitdagingen stelt. U gaat wellicht na ontslag uit het ziekenhuis nog met enige regelmaat op controle bij uw medisch specialist. Bij hen kunt u aangeven wat uw klachten zijn. De specialist en de verpleegkundige zullen beiden proberen uw klachten zo goed mogelijk te behandelen. Ook met niet-medische vragen kunt u bij hen terecht. Zij kunnen u helpen wanneer u ondersteuning zoekt bij het omgaan met de ziekte en zij verwijzen u wanneer dat nodig is door naar andere hulpverleners.

 

Huisarts, POH en wijkverpleegkundige.

De huisarts en de (wijk)verpleegkundige zorgen er samen met  jou en mantelzorgers voor dat je klachten en symptomen zo goed mogelijk behandeld worden, de juiste zorg wordt ingezet er informatie voorhanden is over andere ondersteuning die mogelijk is. Hierbij staat eigen regie en autonomie centraal door gezamenlijke besluitvorming en toekomstgericht kijken naar wat nodig is.

De huisarts neemt, als dat nodig /gewenst contact  - samen met u- overleg op met de medisch specialist of het palliatief (consultatie) team om te overleggen welke behandeling het beste past en aansluit.
U kunt met uw huisarts en wijkverpleegkundge afspreken om regelmatig contact met elkaar te hebben, zodat gedurende het ziekteproces behandeling/zorg tijdig kan worden bijgesteld. Vaak is uitbreiding van zorg nodig en wordt wijkzorg ingezet.

Zinplus; ondersteuning bij levensvragen.                                                                                  

Wanneer je geconfronteerd wordt met een aandoening die niet te genezen is dan staat je leven op zijn kop. Naast behandeling, zorg aan huis komen levensvragen op de voorgrond te staan; waarom treft mij dit, wat heeft het voor zin, hoe moet ik verder met mijn leven, op welke manier kan ik weer zin geven aan mijn leven met een aandoening, hoe moet ik naar de toekomst kijken of naar het einde van mijn leven. Geestelijke zorg, die aansluit bij jouw situatie, of dat nu christelijk, humanistisch, boedistisch,  islamitisch of vanuit de natuur is. Het helpt vaak dingen weer helder te krijgen in perspectief te plaatsen. Gesprekken met een geestelijk verzorger thuis worden vergoed.

ondersteuning bij zingevingsvragen thuis; Zinplus

 

Praktische ondersteuning thuis.

Welzijnsorganisaties kunnen helpen bij het vinden van allerlei hulpdiensten die in uw gemeente actief zijn. Sommige welzijnsorganisaties kennen huisbezoekprojecten die een welkome aanvulling kunnen zijn in zorg thuis. Verder bieden zij een aantal praktische mogelijkheden zoals: persoonlijke alarmering, maaltijdservices, klussendiensten en vervoersdiensten. Voor de diensten van welzijnsorganisaties is geen indicatie nodig. 
Bij het WMO loket van de gemeente kunt u terecht voor eventuele aanpassingen in huis. Bijvoorbeeld toiletbeugels, een traplift of een aangepaste rolstoel. Deze zaken kunnen veelal aangevraagd worden via het Zorgloket van de gemeente. Een consulent brengt een huisbezoek eb onderzoekt samen met u wat u nodig heeft of en hoed dit gerealiseerd kan worden, wat de kosten hiervan zijn en of deze (deels)vergoed worden. Voor contact  kunt u het beste terecht in uw eigen gemeente, bij het WMO-loket.

vrijwillige hulpdienst Nijmegen          sterker sociaal regio Nijmegen en omgeving  

sterker, sociaal werk Nijmegen        mantelzorg Nijmegen

mantelzorgondersteuning Beuningen    

Voor mekaar Wijchen      Voor mekaar Druten

Mantelzorg en vrijwilligers West Maas en Waal

 

Wijkzorg.

Wijkzorg wordt geboden door allerlei organisaties, zoals onder andere ZZGzorggroep, zorggoroep Maas en Waal, TVN zorgt, buurtzorg. Hierbij gaat het om specifieke begeleiding tijdens het ziekteproces zoals bij palliatieve zorg, dementie, longzorg. Tegelijk biedt wijkzorg tijdelijk of langdurig ondersteuning en hulp bij lichamelijke zorg en verpleegkundige zorg zoals bijvoorbeeld wondzorg, stomazorg, sondevoeding en injecteren. Of het nu 1 x per week is of meerdere keren per dag, overleg over wat nodig is en past gebeurt in overleg. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u bent vrij te kiezen voor de organisatie die u wilt.

Samen met jou wordt gekeken of en welke hulpmiddelen nodig zijn in de thuissituatie. Hierbij is te denken aan een hoog- laagbed, rolstoel, bedtafel, speciaal matras, postoel. Deze worden oa. geleend via organisaties medipoint, Vegro, Medireva. 
Verder organiseren verschillende thuiszorgorganisaties cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten die een steun in de rug kunnen bieden bij de zorg thuis. Bijvoorbeeld  ziekenverzorging thuis of  Omgaan met spanningen, mantelzorgondersteuning. meer informatie hierover kunt u opvragen via betreffende organisaties ( te vinden via zorgzoeker op deze website)

 

Vrijwillige palliatieve zorg Thuis (VPTZ).

De mensen die werkzaam zijn bij Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) bieden hulp en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen thuis de zorg van de mantelzorg kortdurend overnemen of ondersteunen; zij zijn een aanvulling op de mantelzorg. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten. De hulp van de VPTZ is over het algemeen op korte termijn te realiseren zowel overdag, als ook 's nachts.

In een aantal grotere gemeenten bestaat het project ‘Buddyzorg’. Buddy’s (getrainde vrijwilligers) geven sociaal-emotionele en praktische ondersteuning aan mensen met een ernstige ziekte. De steun kan bestaan uit het voeren van gesprekken, het begeleiden tijdens bezoek aan de arts en het zoeken naar oplossingen voor allerlei zaken waar u tegenaan kunt lopen. De buddy helpt bij kleine klusjes in huis, maar onderneemt ook allerlei gezellige activiteiten met u. Meer informatie via www.buddyzorg.nl.
Daarnaast is in Gelderland de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) actief. De NPV is een landelijk werkzame organisatie die uitgaat van bijbelse waarden en normen. Zij organiseren onder meer lotgenotencontact en bieden tevens vrijwillige (terminale) thuishulp. Deze thuishulp kan variëren van huishoudelijke taken tot ’s nachts waken of andere hulp waardoor de mantelzorg kan worden ontlast. Meer informatie kunt u vinden via  de website van NPV

 

Contact