Zorg in een palliatieve zorgvoorziening

Wanneer thuis sterven niet mogelijk is, zijn er alternatieven voorhanden. De zorg kan verleend worden in een (high care) hospice, bijna-thuis-huis, of een verpleeg- of verzorgingshuis.
Wie biedt nu wat?

Bijna-thuis-huizen

Bijna-thuis-huizen bieden zorg zoals in de thuissituatie. De huizen zijn kleinschalig (drie tot vijf bedden) met logeergelegenheid voor de naasten. Vrijwilligers hebben de rol van gastvrouw/gastheer. Ook huishoudelijke en onderhoudstaken worden door hen gedaan. De professionele hulpverlening wordt gedaan door de eigen huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapie, enzovoorts. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd. Bijvoorbeeld wanneer er onvoldoende hulp is van familie en/of vrienden of wanneer deze mantelzorgers de zorg thuis niet meer aan kunnen.

(High Care) Hospices

In hospices biedt een eigen team van gespecialiseerde verpleegkundigen, met ondersteuning van vrijwilligers, 24 uur zorg. Ook hier ligt de nadruk op leven zoals thuis. In de regel zijn hospices groter dan bijna-thuis-huizen en hebben ze meer bedden (zes tot tien). Familie en andere naasten kunnen blijven logeren. Soms heeft een gespecialiseerde verpleeghuisarts, een huisarts of een medisch specialist de medische verantwoordelijkheid. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere hulpverleners, zoals de psycholoog of de geestelijk verzorger. Hospices kunnen zelfstandig zijn, of gevestigd zijn in een verzorgings- of verpleeghuis of hiermee nauw samenwerken.

Verpleeghuizen

Verpleeghuizen bieden u huisvesting met verzorging, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis of in een verzorginghuis kan verblijven. Verschillende verpleeghuizen beschikken ook over specifieke afdelingen voor palliatieve zorg aan niet-bewoners van het verpleeghuis. Een dergelijke afdeling bestaat uit enkele kamers met een huiskamer (met logeergelegenheid) die speciaal zijn ingericht voor palliatieve zorg. Verzorging en verpleging wordt gegeven door professionele verpleegkundigen en verzorgenden. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – kunnen op afroep worden ingezet. De opnameduur van deze unit is maximaal drie maanden. Deze periode kan verlengd worden.

Verzorgingshuizen

Verzorgingshuizen bieden huisvesting met verzorging en begeleiding wanneer u niet langer zelfstandig kunt wonen. Sommige verzorgingshuizen bieden terminale zorg aan niet-bewoners. In de regel bestaat deze voorziening uit een zogenaamde TOP-kamer (TOP staat voor Tijdelijke Opname). Er zijn ook verzorgingshuizen die over een gespecialiseerde ‘palliatieve unit’ beschikken. Deze unit bestaat uit enkele kamers en een huiskamer en meestal is er ook logeergelegenheid voor naasten. De zorg wordt gegeven door professionele verzorgenden aangevuld met zorg door vrijwilligers. De huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg.

De palliatieve unit is vooral geschikt voor (oudere) mensen die bijvoorbeeld vanwege onvoldoende of overbelaste mantelzorg (tijdelijk) niet meer thuis kunnen blijven. De opnameduur voor een TOP-kamer is in de regel maximaal zes weken. De opnameduur voor een palliatieve unit is maximaal drie maanden. Deze periode kan verlengd worden.

Contact