Zorg in een hospice

Wanneer thuis sterven niet mogelijk is, zijn er alternatieven voorhanden. De zorg kan verleend worden in een hospice, bijna-thuis-huis, of een verpleeghuis.
 

Bijna-thuis-huizen hospice de Brug Maas en Waal en Wijchen
 

Bijna-thuis-huizen zijn hospices die zorg bieden zoals in de thuissituatie. De huizen zijn kleinschalig (vier tot vijf bedden) met logeergelegenheid voor de naasten. Vrijwilligers bieden samen met wijkverpleegkundigen zorg. Vrijwilligers zijn tegelijk gastheer/gastvrouw. De professionele hulpverlening wordt gedaan door de huisarts, de wijkverpleging, de fysiotherapie en andere zorgverleners die nodig zijn ter ondersteuning. 

Hospice de Brug Maas en Waal
Hospice Wijchen

Hospice Bethlehem (kalorama) en Hospice Huis Wilma.
 

In de hospices biedt een eigen team van gespecialiseerde verpleegkundigen, met ondersteuning van vrijwilligers, 24 uur zorg. Ook hier ligt de nadruk op leven zoals thuis. In de regel zijn hospices groter dan bijna-thuis-huizen en hebben ze meer bedden (zes tot tien). Familie en andere naasten kunnen blijven logeren. Soms heeft een gespecialiseerde verpleeghuisarts, een huisarts of een medisch specialist de medische verantwoordelijkheid. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op andere hulpverleners die nodig zijn ter ondersteuning, zoals fysiotherapeut, geestelijk verzorger of psycholoog.

Hospice Bethlehem
Hospice Huis Wilma (open vanaf 11 april 2022)

 

Hospice de Linde (Waalboog) en hospicebedden  locatie Waelwick (zorggroep Maas en Waal )
 

Eeen hospice in een verpleeghuizen biedt, zorg, behandeling en begeleiding wanneer u niet langer thuis of in een verzorginghuis kan verblijven. Verschillende verpleeghuizen beschikken ook over specifieke afdelingen voor palliatieve zorg aan niet-bewoners van het verpleeghuis. Een afdeling bestaat uit enkele kamers met een huiskamer (met logeergelegenheid) die speciaal zijn ingericht voor palliatieve zorg. Verzorging en verpleging wordt gegeven door verpleegkundigen en verzorgenden met kennis en deskundigheid in de palliatieve zorg. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg. Andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – kunnen waar nodig worden ingezet. 

Hospice de Linde
informatie zorggroep Maas en Waal

 

Contact