Zorg voor mensen met een migratieachtergrond

Zorg voor mensen met een migratieachtergrond

Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij wensen en verwachtingen. Daarom ontwikkelde Pharos voorlichtingsfilms voor patiënten, familie en zorgverleners om over dit onderwerp in gesprek te komen. Er zijn films in het Papiaments, Kantonees (met ondertiteling in het Mandarijn), Marokkaans-Arabisch en Turks

Klik hier voor de films

De voorlichtingsfilms van ‘In gesprek over leven en dood’ zijn op verschillende manieren te gebruiken:

  1. In een voorlichtingsbijeenkomst. Hiervoor ontwikkelde Pharos een draaiboek. Daarnaast heeft Pharos contact met getrainde voorlichters (tegen betaling).
  2. Zorgverleners kunnen een patiënt aanraden om naar de films te kijken. In een volgend consult kunnen zij daar op terugkomen. Lees de bijsluiter voor praktische adviezen bij het gebruik van de films.
  3. Zorgverlener en patiënt kijken samen naar een of meerdere filmfragmenten, als opening voor een gesprek over zorg. 

Meer informatie

Pharos ontwikkelde naast de voorlichtingsfilms ook materiaal voor zorgverleners. Bekijk dit materiaal.

Contact