Vergoedingen en kosten

Naast het regelen van de juiste zorg, thuis of op een andere locatie, de lichamelijke en of psychische veranderingen tijdens de palliatieve zorg, komt ook de vraag over vergoedingen en kosten aan bod.

Wilt u de meest actuele informatie over vergoedingen en kosten? Deze vraag kunt u stellen aan uw ziektekostenverzekeraar en de aan het WMO loket van de gemeente waar u bent ingeschreven.

Het Zorgverzekering Informatie Centrum 

Zorgverzekering Informatie Centrum is een onafhankelijk zorgplatform dat informatie biedt over alles wat met zorg en zorgverzekeringen te maken heeft.

Contact