Overige hulpverleners

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij uw verdriet, zorgen en onzekerheden in deze fase. Daarnaast kunt u bij hen terecht met vragen als: Hoe kom ik aan hulp thuis? Wordt alles vergoed? Welke plannen kan ik nog wel uitvoeren en welke niet?
U kunt – wanneer u daar behoefte aan heeft - uw huisarts, uw medisch specialist of de verpleegkundige vragen om u in contact te brengen met een maatschappelijk werker. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een maatschappelijk werker.

Geestelijk verzorger

Misschien gaat u door uw ziekte meer nadenken over uw leven; over de zin van wat u meemaakt, over de zin van het bestaan of over de rol van het geloof in uw leven. Als u over dit soort levensvragen met iemand wilt praten, kunt u dit doen met een geestelijk verzorger. De meeste ziekenhuizen hebben geestelijk verzorgers in dienst met een diverse achtergron, of kunnen deze inschakelen. Wanneer u graag in contact wilt komen met een andere geestelijk verzorger, bijvoorbeeld een humanistische raadsman of raadsvrouw of een imam, dan kan de arts of de verpleegkundige daarin bemiddelen. Ook wanneer u thuis bent, kunt u gebruikmaken van een geestelijk verzorger. U kunt deze vraag met uw huisarts of de wijkverpleegkundige bespreken. U kunt ook zelf rechtstreeks een beroep doen op uw pastor of geestelijk verzorger bij u in de buurt. 

Psycholoog

Het kan zijn dat u zich door uw ziekte angstig, gespannen of somber voelt, last hebt van vermoeidheid en slecht slapen. U vindt het misschien moeilijk bepaalde gedachten, gevoelens en klachten te bespreken met mensen in uw directe omgeving. De psycholoog (van het ziekenhuis of een zogenaamde eerstelijnspsycholoog) kan u helpen om uw gevoelens van angst, pijn en verdriet te begrijpen tegen de achtergrond van hetgeen u is overkomen. Hij kan proberen u te helpen als u vastzit in uw verwerkingsproces. Ook kan het zijn dat ingrijpende gebeurtenissen uit uw verleden juist nu weer een rol gaan spelen in uw denken en voelen. De psycholoog zal in een gesprek of in een serie gesprekken met u proberen te bereiken dat u weer grip krijgt op uw situatie.
U kunt worden doorverwezen naar een psycholoog (of psychotherapeut) door uw huisarts of uw medisch specialist.

Specifieke psychosociale begeleiding

Er zijn diverse vrijgevestigde therapeuten, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van mensen met kanker en andere ernstige ziekten. U kunt van hen begeleiding krijgen als u bijvoorbeeld veel moeite heeft met de gevolgen van uw ziekte. De integrale kankercentra en de palliatieve consultteams beschikken over adressen van deze therapeuten. Daarnaast zijn er in Nederland therapeutische centra voor patiënten met ernstige ziektes. Met deze centra kunt u een afspraak maken voor één of meerdere gesprekken met een therapeut die gespecialiseerd is in het leren omgaan met een ernstige ziekte. De therapeutische centra zijn in Gelderland en in de omgeving gevestigd.

Het Helen Dowling Instituut heeft locaties in:

  • Nijmegen;
  • Arnhem;
  • Bilthoven;
  • Utrecht.

Het Helen Dowling Instituut helpt mensen met kanker en naasten de ziekte emotioneel te verwerken. Ze bieden psychologische zorg voor mensen die - op welke manier dan - met kanker geconfronteerd zijn (geweest), ongeacht ziektefase of prognose. U kunt hier terecht individueel, samen met uw partner, samen met uw gezin, in een groep of voor internettherapie (voor extreme vermoeidheid of angst). De vergoeding loopt via de basisverzekering, er zijn geen (of beperkte) wachtlijsten en er zijn dagelijkse consultmogelijkheden voor hulpverleners, verwijzers en patienten. U kunt uzelf telefonisch aanmelden. Het Helen Dowling Instituut is al meer dan 25 jaar het expertise centrum voor psychologische zorg bij kanker.

www.hdi.nl / info@hdi.nl / 026-3033480

Diëtist

Bij problemen met en vragen over de voeding kan de arts u doorverwijzen naar een diëtist. Dit kan de diëtist zijn van het ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis of van de thuiszorgorganisatie. U kunt ook contact opnemen met een diëtist met een vrijgevestigde praktijk. U vindt de adressen in het telefoonboek.

Apotheker

De apotheek is de plaats waar u deskundig en persoonlijk advies kunt krijgen over het gebruik van uw geneesmiddelen en materialen. De benodigde materialen en veelal ook de medicatie kunnen op verzoek ook bij u thuis worden bezorgd. Veelal leveren apotheken in uw directe omgeving de medicatie, maar komen materialen zoals voedingspompen, materiaal voor wondzorg en catheterzorg, incontinentiemateriaal, bijvoeding via hierin gespecialiseerde apotheken zoals Alcura, Benudirect, MediQ, Eurocept. 

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg kan een ondersteuning of aanvulling zijn op de behandelingen die gegeven worden in de palliatieve fase. Het gevoel van welbevinden kan door deze zorg vergroot worden.
Mogelijkheden van aanvullende zorg zijn onder meer:

  • Ontspanningstechnieken
  • Ademhalingsoefeningen
  • Hypnose
  • Massage

Over bovenstaande aanvullende zorg kunt u informatie vragen bij uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige.

Lotgenotencontact

In Nederland zijn diverse inloophuizen speciaal voor mensen met kanker of een andere ernstige ziekte. Een inloophuis is een huis waar mensen met een ernstige ziekte terecht kunnen voor bijvoorbeeld een gesprek met een vrijwilliger, voor lotgenotencontact, informatie of advies.
In Gelderland en de nabije omgeving zijn de volgende inloophuizen:

Contact