Netwerkprojecten

Netwerk Geestelijke Verzorging in de eerste lijn

In het kader van 'waardig ouder worden' (regeerakkoord 2018) zijn de netwerken palliatieve zorg gevraagd om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn middels een subsidieregeling te versterken. (Looptijd 2019 t/m 2021)

Voor inhoudelijke informatie over het ZonMw-project en de deelname aan het actieonderzoek "ZINSITIEF: voor zingeving in sociaal werk" zie:

Actie onderzoek “ZINSITIEF”

Met dit onderzoek willen de betrokken projectleiders geestelijk verzorgers, sociaalwerkorganisaties, ouderen en onderzoekers antwoord geven op de vraag: Hoe kunnen geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers in het sociaal domein samenwerken aan herkenning en ondersteuning van zingeving onder thuiswonende ouderen?

NPZZG/Nijmegen:

  • Subdoel/context: Competentieontwikkeling t.a.v. signaleren en exploreren van zingevingsvragen, met speciale aandacht voor cultuursensitiviteit.
  • Op te leveren resultaten/producten: Richtlijnen voor de begeleiding van een specifieke culturele groep Aanbod voortgaande training on the job.
  • Borging: Via Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen In stadsbrede teams (opvolger van Sociaal Wijk Team)

(Looptijd : 2020-2021)

Projectplan Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase.

Het netwerk NPZZG en  het Radboudumc wil door deelname aan dit landelijke project bereiken dat bij patiënten met ongeneeslijke kanker meer aandacht is voor psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit. Om dit te bereiken wil ze de gecombineerde gespreksinterventie in het Radboudumc afdeling Medische Oncologie implementeren.

De casemanagers medische oncologie willen de psychosociale zorg voor patiënten met kanker in de laatste levensfase en hun eventuele partners verbeteren. Tevens willen ze dat verpleegkundigen meer kennis en vaardigheden opdoen om psychosociale zorgbehoeften en vragen over intimiteit en seksualiteit te bespreken met patiënten en naasten. Minder verlegenheid ervaren bij patiënten en eventuele partners met kanker in de laatste levensfase door gesprekken aan te gaan over psychosociale zorgbehoeften en over vragen over intimiteit en seksualiteit.

(Looptijd van november 2020 tot mei 2023)

Lees Projectplan

Contact