Consortium PalZo

Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost (PalZO)

Consortium PalZO is een van de zeven consortia die in Nederland zijn opgericht in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ).

Voor de deelnemers heeft de samenwerking in consortiumverband twee functies:

  • Stimuleren en faciliteren van bovenregionale samenwerking op het gebied van zorginnovatie, onderwijs en onderzoek;
  • Stimuleren van projecten waarbij bovenregionale samenwerking synergie oplevert.

De samenwerking binnen PalZO is gebaseerd op een vijftal kernwaarden die door de deelnemers worden onderschreven en de patiënt centraal stellen. In de missie en visie, verwoord bij de start van het consortium, komt het belang van samenwerking naar voren, gericht op het bieden van zorg die door de patiënt en zijn naasten wordt ervaren als optimaal tegemoetkomend aan diens wensen en behoeften.

Voor meer informatie

Contact