Netwerk

De regio

Het werkgebied van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (1-1-2020: 342.205 inwoners) omvat de volgende 8 gemeenten:

Missie;

Het Netwerk Palliatieve zorg Zuid Gelderland (NPZZG) richt zich, bij al haar activiteiten, op het organiseren van 24/7 toegankelijke, goed afgestemde palliatieve zorg, van constante en hoogwaardige kwaliteit, geboden in de omgeving die de voorkeur heeft van deze persoon, verleend door kundige zorgverleners.

 

Visie:
Wij vinden dat palliatieve zorg een brede, holistische, generalistische en multidisciplinaire benadering van de patiënt en zijn omgeving zou moeten zijn. Dit vraagt deskundigheid van uitvoerende professionals om deze zorg goed vorm te geven. Verder zijn voor deze vragen excellente verbindingen nodig tussen de eerste- en tweedelijnszorg, maar ook tussen zorg, behandeling, welzijn en wonen en onderwijs.

 

kernwaarden:

  • De patiënt en diens naasten zijn het centrum van ons handelen.
  • Wij werken vanuit het adagium regeren is vooruit zien.
  • Wij werken continu aan uitstekende onderlinge verbindingen.
  • Wij organiseren regionaal met behoud van de menselijke maat en slagkracht.
  • Wij organiseren deskundigheid en houden de balans tussen state of art kennis en Pragmatisch.

 

 

Contact