Organisatie van het Netwerk

Het Netwerk Palliatieve Zorg WSD is een samenwerkingsverband van diverse zorgorganisaties in de regio.

het Netwerk is nog volop in ontwikkeling.

De transitie stuurgroep neemt nu besluiten voor de verdere organisatie van het netwerk en stemt daarbij af met de  zorgorganisaties uit de NWN en DWO regio die geen rechtreekse vertegenwoordinging in de transitie stuurgroep hebben.

In de transistie stuurgroep zitten bestuurlijke vertegenwoordigers van Careyn, Argos zorggroep, Franciscus Vlietland ziekehuis, Reinier de Graaf Gasthuis, Pieter van Foreest en ZEL.

 

Contact en nieuwsbrief