Consultatie

Binnen NPZ WSD is het

Regionaal Palliatief Team WSD  06-20137959   werkdagen van 8:30 - 17:00 uur. 

beschikbaar voor alle inhoudelijke vragen op het gebied van palliatieve zorg.

Zowel zorgprofessionals als clienten en hun naasten kunnen hier terecht voor hun vragen.

Buiten kantooruren is het landelijk consultatieteam beschikbaar voor dringende vragen op 088 605 1444

Contact en nieuwsbrief