Consultatie

Heeft u vragen over palliatieve zorg?

Op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur kunt u (kosteloos) contact opnemen met het

Regionaal Palliatief Team Westland-Schieland-Delfland telefoonnummer 06 2013 7959

Buiten kantooruren is het landelijk consultatieteam bereikbaar via 088 605 1444

De consulenten denken met u mee, geven advies, maar nemen niet de zorg van de vaste zorgverleners over.
U kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • Organisatie van zorg, overbelasting mantelzorg 
  • Problemen op existentieel of spiritueel gebied 
  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
  • Beslissingen rondom het levenseinde zoals; stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
  • Bijzondere medische toepassingen, doseringen en toedieningswijzen

Meer informatie over het Regionaal Palliatief Team WSD vindt u hier.

Contact en nieuwsbrief