Praktijkteam palliatieve zorg

Praktijkteam palliatieve zorg: meldpunt

Het Praktijkteam palliatieve zorg is ingesteld door het Ministerie van VWS om knelpunten in de organisatie en/of financiering van palliatieve zorg direct te kunnen adresseren. Zo nodig wordt direct actie ondernomen. Doel is het oplossen van het knelpunt en signaleren van de achtergrond ervan. Goede voorbeelden zijn trouwens ook van harte welkom. Dit alles geeft tevens een beeld van de actuele stand van zaken in de palliatieve zorg.

In het team zitten ervaren zorgprofessionals, consulenten, netwerkcoördinatoren en vertegenwoordigers van PZNL en VWS.

Zorgprofessionals kunnen knelpunten rondom organisatie en financiering van palliatieve zorg melden via:

telefoon: 030 - 789 78 78
mail: meldpunt@juisteloket.nl

Patiënten en naasten kunnen knelpunten doorgeven via:
telefoon: 1400
WhatsApp: 06 - 5500 1400

Aanmelden nieuwsbrief