NETWERKCOÖRDINATOR PALLIATIEVE ZORG uiterlijk per 1 januari 2023
16 uur per week met mogelijkheid tot uitbreiding naar max. 32 uur in 2023
 
Voor de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht zijn wij op zoek naar een zelfstandige netwerkcoördinator die stevig in zijn/haar schoenen staat en die partijen weet te verbinden om samen te werken aan passende zorg in de laatste levensfase.
 
De netwerken zijn een samenwerkingsverband van organisaties, professionals, vrijwilligers en bestuurders die betrokken zijn bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen in de palliatieve fase: mensen die niet meer beter worden en zeer kwetsbare mensen. De twee netwerken werken structureel samen en hebben één bestuur. Doel is een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in de regio waar men thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis, logeerhuis of hospice gebruik van kan maken.
 
Positie in de netwerkorganisatie
De netwerkcoördinator voert de regie in het netwerk, laat de belangen van alle partijen meewegen en faciliteert communicatie tussen betrokken partijen. Hij/zij werkt onafhankelijk en verbindend, en legt verantwoording af aan de stuurgroep.
 
De functie
Je initieert en faciliteert verbetering van bewustwording, samenhang en kwaliteit in de palliatieve zorg en ondersteuning op regionaal niveau. Uitgangspunt vormen het cliënten/naasten-perspectief en het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Tevens ben je verantwoordelijk voor informatievoorziening aan het publiek. De functie is grofweg te verdelen in een meer inhoudelijk deel (bewustwording en deskundigheid, kennis van ‘hoe de hazen lopen’ en van -transmuraal -samenwerken in de zorg) en een meer organisatorisch deel (projectmanagement, beleid en communicatie). Op één van deze twee delen zit jouw expertise; allebei mag ook. Als regionaal coördinator werk je actief samen met andere netwerken en met bovenregionale en landelijke organisaties.
 
De baan
Je gaat in een duobaan intensief samenwerken met de huidige netwerkcoördinator, die in de loop van 2023 met pensioen gaat. Dan wordt een nieuwe collega geworven en/of jij kunt meer uren gaan werken. In totaal is 32-36 uur beschikbaar voor het coördinatorschap. Verdeling van taken gebeurt in overleg met elkaar en met de stuurgroep. De functie ingeschaald conform CAO VVT 60.
 
Meer weten of solliciteren?
Wil je meer weten, lees dan eerst de complete vacaturetekst. Heb je vragen, neem dan contact op met netwerkcoördinator Margriet Wanders: m.wanders@careyn.nl of 06-23027072. Kijk ook op https://palliaweb.nl/netwerk-utrechtstadenzuidoost. Stuur je motivatie en cv uiterlijk 4 september 2022 naar m.wanders@careyn.nl. De gesprekken in de eerste ronde vinden eind september plaats, de tweede ronde begin oktober. De netwerkcoördinator komt in dienst bij Stichting Careyn.
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF