Lustrumviering 15 jaar Netwerken Palliatieve Zorg Twente

'Zie mij!'

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente bestaan 15 jaar. Dit Lustrum werd gevierd met twee feestelijke bijeenkomsten op 1 en 16 oktober 2019 en had het thema "Zie mij". Er is in Twente, door samenwerking en inzet van veel mensen, al veel bereikt  ten aanzien van het verbeteren van de zorg aan palliatieve patiĆ«nten en hun naasten in de regio. 

Hoewel er de laatste jaren meer aandacht is voor palliatieve zorg, blijft het moeilijk om tijdig na te denken en te praten over de eigen wensen over het levenseinde. Ieder mens gaat hier op zijn of haar eigen manier mee om. Daarom hebben we voor de Lustrumviering gekozen voor het thema: “Zie mij”.

Het thema 'Zie mij' is onderdeel van de bewustwordingscampagne die we vanaf september 2019 van start is gegaan. De verschillende ervaringsverhalen worden  via diverse kanalen getoond.

Lustrumvieringen

Op 1 oktober en 16 oktober tijdens de feestelijke avonden - onder leiding van dagvoorzitter Carla van Weelie - werden zes filmpjes voor het eerst vertoond. Filmpjes die raken! Mensen vertellen over hun eigen ziek-zijn en de keuzes die ze maken of hebben gemaakt. Ook komen naasten en nabestaanden aan het woord die hun persoonlijk verhaal delen in de hoop en verwachting dat andere mensen er iets aan hebben. Daarnaast delen professionals en en een vrijwilliger hun ervaringen. Inspirerend, confronterend maar vooral prachtig! 
Het wordt een boeiende avond met interactie en ruimte voor gesprek. 

Verder verzorgde het theaterburo “De Kracht van Beleving” al improviserend, met de input van het publiek, deze avond een voorstelling maken rond de ervaringsverhalen.

Kortom; twee avonden die zeer gewaardeerd werden door de bezoekers.

De lustrumvieringen worden mede mogelijk gemaakt door:

Contact