Nieuw Pal voor U themaboekje

Nieuws NPZ Twente 01 mei 2021

Wat als je zorgt voor iemand die ernstig ziek is?

Over mantelzorg in de palliatieve fase

Als je zorgt voor iemand die niet meer beter wordt, krijgt jouw zorg een extra lading. Niet alleen wordt de zorg en ondersteuning zwaarder, je wordt ook bijna voortdurend geconfronteerd met afscheid nemen van elkaar. Wat is er allemaal te doen? Wat heb je nodig? Hoe hou je het vol? Deze en andere onderwerpen komen aan bod in dit themaboekje, inclusief handige tips en nuttige adressen. Meer informatie vind je hier.

Contact