Casusoverleg Palliatieve Zorg VG/VZ/GGZ in de regio West-Midden Brabant

Nieuws NPZ Stadsgewest Breda 21 juni 2022

Professionals van verschillende organisaties komen 1x per 7 weken aan de online tafel samen om casusitiek te bespreken en formele en informele samenwerkingsverbanden aan te gaan ten behoeve van de kwaliteit van de palliatieve zorg aan de doelgroep. We bieden consultatie en ondersteuning daar waar de complexiteit het reguliere overleg (PaTz, Transmuraal Palliatief Adviesteam Stadsgewest Breda, MASS-overleg) overstijgt. 

Het overleg is voortgekomend uit het lerend netwerk palliatieve zorg voor mensen met een belemmerende toegang tot reguliere palliatieve zorg

Meer informatie of wil je aansluiten, mail dan naar kvandeven1@amphia.nl 

Contact