Onderzoek door Studenten Avans Hogeschool Breda

Nieuws NPZ Stadsgewest Breda 23 september 2021

Studenten van de minor Project Innovatie Zorg van Avans Hogeschool Breda onderzoeken de komende maanden (september tot februari) of en hoe de informatiewaaier palliatieve zorg longoncologie wordt ingezet in het Amphia Ziekenhuis Breda en wat de ervaring is van patiënten en naasten. Hebben mensen er echt iets aan. Ter vergelijking wordt het gebruik van de informatiewaaier in een aantal andere ziekenhuizen onderzocht.

De informatiewaaier longoncologie is een van de resultaten van het project Nazorg stadium IV longkanker (Erasmus MC/Amphia/IGO), een onderzoek naar de behoeften van patiënten en hun naasten dat in 2018 is afgerond. De informatieve Waaier Palliatieve Zorg Longoncologie geeft patiënten met longkanker in de palliatieve fase (gevorderd stadium III of stadium IV) en hun naasten, praktische informatie over palliatieve zorg in de eigen regio buiten het ziekenhuis. Verschillende thema’s worden aangekaart, o.a. thuiszorg, verwerking, hospicevoorzieningen, ondersteuning bij levensvragen en vragen rond het levenseinde. Websitelinks naar regionale en nationale organisaties bieden lokale en meer gedetailleerde informatie. Voor zorgverleners biedt de waaier handvatten om het gesprek over het levenseinde aan te gaan en om beter te kunnen doorverwijzen. 

Het resultaat van het onderzoek wordt op 8 februari 2022 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van het consortium Zuidwest Nederland 

​Meer informatie over de waaier 

Contact