Sluit aan bij een lerend netwerk van consortium Zuidwest Nederland

Nieuws NPZ Stadsgewest Breda 24 september 2021

Consortium ZWN in beweging

Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al enkele jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit jaar zullen we dit o.a. doen door lerende netwerken op te zetten en door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te gaan delen. 

Op dit moment zijn er drie lerende netwerken actief. U kunt ten alle tijden aansluiten,

Meer informatie

Contact