• Datum 17-10 / 23-01-2023
  • Tijd 16.00 - 17.30
  • Locatie online
  • Doelgroep medewerkers VG/VZ/GGZ
  • Kosten geen

Professionals van verschillende organisaties komen 1x per 7 weken aan de online tafel samen om casusitiek te bespreken en formele en informele samenwerkingsverbanden aan te gaan ten behoeve van de kwaliteit van de palliatieve zorg aan de doelgroep. 

Het overleg is voortgekomend uit het lerend netwerk palliatieve zorg voor mensen met een belemmerende toegang tot reguliere palliatieve zorg

Meer informatie of wil je aansluiten, mail dan naar kvandeven1@amphia.nl 
De volgende bijeenkomsten:
17 oktober 2022 om 16.00 uur online
1 december 2022 om 16.00 uur online
23 januari 2023 om 16.00 uur locatie Sovak Terheyden

Contact