Utrecht Symptomen Dagboek - Rotterdam

Het USD-R is een hulpmiddel voor de patiënt en diens naasten om de klachten & behoeften systematischer en vroegtijdiger in beeld te brengen. In een gezamenlijk contact van de patiënt en de naasten met de huisarts en/of de wijkverpleegkundige en indien nodig ook een geestelijk verzorger (items zingeving!) wordt het USD-R doorgenomen en wordt besproken waar, wanneer en hoe iets aan de problemen gedaan moet worden.

De interventie is specifiek voor patiënten ontwikkeld, eventueel kan het dagboek door mantelzorg of beroepskracht worden ingevuld. Door het regelmatig (1 à 2 keer per week) invullen van de klachten die de patiënt ervaart, kunnen de betrokkenen in gezamenlijk overleg prioriteiten stellen, patronen ontdekken en de zorg evalueren en waar nodig bijstellen.
 

Aan de slag? Gebruik:

Contact