Oproep: een vraag, plan of idee m.b.t. palliatieve zorg? Zet het in de etalage!

Nieuws NPZ Rotterdam en omstreken 07 november 2022

Consortium palliatieve zorg ZWN blijf(t) in beweging
Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen in onze consortium regio. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit doen we o.a. door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te delen en door nieuwe verbindingen aan te gaan. Hiervoor hebben we jullie input nodig!

Oproep: een vraag, plan of idee m.b.t. palliatieve zorg? Zet het in de etalage!
Loop je al tijden met een goed idee rond? Of met een vraag hoe iets nou eigenlijk zit? Vind je dat het nou toch echt tijd wordt dat jullie werkwijze of expertise op een bepaald gebied breder benut wordt? Of ben je geïnteresseerd in hoe 'de buren' een bepaald onderwerp aanpakken? Op dinsdag 31 januari 2023 van 14.30 - 17.00 uur organiseert het consortium ZWN weer een digitale bijeenkomst en krijg je de kans om je vraag, idee, plan in een pitch voor te leggen aan veel anderen uit ons consortium. Dit is jouw kans om medestanders te vinden die samen met jou van gedachten willen wisselen of dit verder willen gaan uitwerken. We nodigen iedereen die rondloopt met vragen, plannen of ideeën m.b.t. palliatieve zorg uit om deze in de etalage te zetten! Meld je uiterlijk 1 december bij de voorbereidingsgroep. Neem ook contact op als je nog twijfelt of jouw onderwerp geschikt is, dan bespreken we het samen. We hopen op veel reacties, want samen houden we het consortium lerend!

Uitnodiging dinsdag 31 januari:
denk mee over goede palliatieve zorg Heb je zelf geen vraag, plan of idee maar wil je wel graag meedenken over hoe we de palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland kunnen verbeteren? Sluit dan aan bij de digitale bijeenkomst op dinsdag 31 januari 2023 van 14.30-17.00 uur. Patiënten, naasten, zorgverleners, bestuurders, docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers; iedereen met een hart voor palliatieve zorg is welkom. Meld je aan via de mail en geef daarbij aan in welke organisatie je werkzaam bent/wat jouw betrokkenheid bij de palliatieve zorg is. T.z.t. ontvang je meer informatie over het programma en de link voor de digitale bijeenkomst.

Wat is een lerend netwerk?
Een lerend netwerk is een groep van personen die van elkaar wil leren op een bepaald onderwerp. Zo’n groep kan als lerend netwerk van het consortium ZWN worden aangemerkt als:

  • Minimaal twee van de drie disciplines (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek) van elkaar leren op het gebied van palliatieve zorg.
  • Er één of meer aanjagers zijn.
  • Er minimaal twee netwerken palliatieve zorg in het werkgebied van ZWN vertegenwoordigd zijn.
  • De lessen binnen het consortium ZWN gedeeld worden.

Zit jij in een netwerk dat voldoet aan deze voorwaarden of in die richting zou kunnen ontwikkelen? Neem dan contact op.

Contact