• Datum 04-03-2024
  • Tijd Van 15.30 tot 18.00 uur
  • Locatie online
  • Kosten geen

Verder kijken: wat gebeurt er buiten de grenzen van de (palliatieve) zorg

Ieder jaar organiseren we vanuit ons consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland (ZWN) een pitch-bijeenkomst voor en door zorgverleners, vrijwilligers, patiënten en naasten die zich inzetten voorpalliatieve zorg.

Deze bijeenkomst biedt een podium om ideeën en initiatieven in de palliatieve zorg met elkaar te delen en samenwerking te bevorderen; samenwerking binnen en buiten onze gebruikelijke kringen.

Ook begin 2024 bieden we weer zo'n podium. Daarvoor nodigen we je nadrukkelijk uit om nog vérder te kijken; om te vertellen over initiatieven buiten de zorg voor mensen in de palliatieve fase.

Wat zijn jouw ervaringen?
Heb je bijvoorbeeld ideeën over of ervaringen met compassionate communities, informele zorg en sociaal werk in de palliatieve fase? Heb je goede voorbeelden, kom je dilemma's of nieuwe vraagstukkentegen? En vooral: wil je graag samen werken en samen leren op dit thema?
Dan nodigen we je van harte uit!

Wil je jouw ervaring of idee delen?
Meld je dan uiterlijk 1 januari 2024 bij de voorbereidingsgroep.

Ook andere goeie ideeën om te pitchen blijven overigens welkom! Neem bij twijfel contact op, dan bespreken we het samen.

We hopen op veel reacties, want samen houden we het consortium lerend!

Meer informatie en aanmelden: via de links in deze uitnodigingsflyer

Contact