Connecting Communities in the Netherlands

 • Datum 14-06-2023
 • Tijd Van 13.00 tot 17.00 uur
 • Locatie De Doelen Rotterdam
 • Kosten geen

Voorafgaand aan het 18de World Congress van de European Association for Palliative Care (EAPC) in Rotterdam (15-17 juni), vindt op woensdag 14 juni een pre-conference plaats over het thema Public Health Palliative Care in Nederland, palliatieve ondersteuning en zorg in het sociaal domein en vanuit lokale gemeenschappen.

Goede palliatieve zorg die voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is, is een brede maatschappelijke uitdaging. In deze pre-conference laten nationale en internationale sprekers hun licht hierop schijnen en laten we nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zien.

Zijn we nu en in de nabije toekomst alleen afhankelijk van professionals in de palliatieve fase? Of is er ook een rol weggelegd voor de sociale omgeving, het eigen netwerk en de lokale gemeenschap rondom mensen in de laatste levensfase? En zo ja, welke rol? Waar en bij wie vind je steun als je ongeneeslijk ziek bent of als mantelzorger, als professionele zorg onvoldoende beschikbaar is? Welk perspectief bieden burgerinitiatieven? Wat kunnen we van hen leren?

Trends en perspectieven
Samen met professionals en mensen in de palliatieve levensfase, verdiepen we ons in deze actuele vragen en bieden we nieuwe perspectieven op palliatieve ondersteuning en zorg. We gaan in op nationale en internationale trends en uitdagingen in de palliatieve zorg en in het sociaal domein.

Meld je nu gratis aan

Programma

 • Vanaf 13.00 uur inloop en ontvangst
 • 13.30 uur: Opening en welkom - Iris van Bennekom en Joachim Cohen 
 • 13.40 uur: ‘Connecting Communities in the Netherlands - Inspirerende perspectieven op palliatieve zorg’ - preview film Agora
 • 14.05 uur: Mortals: How can we live better with death? - Laura Hartman
 • 14.25 uur: Coordinating Palliative Care in the Dutch Delta - Saskia Teunissen
 • 14.45 uur: Pauze
 • 15.15 uur: Palliative Preparedness: Societal challenges in a new era - Jeroen Hasselaar
 • 15.35 uur: The Lancet Commission of the Value of death, compassionate communities and reflections on the Dutch context - Libby Sallnow
 • 16:05 uur: Interactief gesprek met panel, sprekers en de zaal - moderator Libby Sallnow
 • 17.00 uur: Afsluiting en borrel

Ontdek de sprekers

De voertaal voor de pre-conference is Engels
Deze pre-conference is een gezamenlijk initiatief van Agora en PZNL, met de EAPC Reference Group Public Health Palliative Care (PHPC) en de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

Waar en wanneer?
De pre-conference wordt gehouden voorafgaand aan het 18e World Congress van de EAPC (15-17 juni), op woensdag 14 juni van 13.00 tot 17.00 uur in De Doelen in Rotterdam. 

Aan deelname aan de pre-conference zijn geen kosten verbonden.

Contact