De olifant de kamer uit

Nieuws NPZ Rivierengebied 22 januari 2024

Namens het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) delen wij met enthousiasme ons rapport "De olifant de kamer uit". Dit document belicht de kracht van proactieve, transmurale palliatieve zorg en schetst hoe zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk een significante transformatie in palliatieve zorg kunnen bewerkstelligen.

Uitgevoerd door Gupta Strategists in opdracht van PZNL/het programma NPPZ II, is dit rapport van belang voor iedereen betrokken bij palliatieve zorg in Nederland. Het NPPZ II streeft naar de juiste palliatieve zorg op de juiste plek, op het juiste moment, door de juiste zorgverleners tegen de juiste financiering. Fundamenteel hierbij zijn het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, de richtlijnen palliatieve zorg en de stem van patiënten en naasten.

"De olifant in de kamer" symboliseert het taboe rondom gesprekken in de laatste levensfase, waarover patiënten, behandelaars en zorgverzekeraars vaak terughoudend zijn. Het rapport benadrukt de potentie van het Kwaliteitskader om zorg in de laatste levensfase te verbeteren, beginnend met een open gesprek tussen patiënten en zorgverleners.

Implementatie

Implementatie van het Kwaliteitskader, ingezet via het NPPZ II, vormt een impactvolle transformatie zoals beoogd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Gezamenlijk optrekken van alle partijen, inclusief zorgverzekeraars, is cruciaal voor deze transformatie. Dit rapport nodigt uit tot een open dialoog over het verbeteren van zorg in de laatste levensfase, waarbij PZNL en de stuurgroep NPPZ II klaarstaan om kennis te delen en de transformatie aan te jagen.

Wil je het volledige rapport "De olifant de kamer uit" lezen? Download het hier:

Wij kijken uit naar jullie reacties en zijn beschikbaar voor een dialoog over de inzichten en vervolgstappen om deze transformatie te realiseren. Veel leesplezier en laten we gezamenlijk de olifant de kamer uit helpen!

Contact en nieuwsbrief