Casuïstiekbespreking "Klinisch redeneren in de palliatieve fase"

 • Datum 09-11-2022
 • Tijd 19.00-20.30 uur
 • Locatie SZR Vrijthof, zaal De Binnenhof, Burgemeester Meslaan 49 te Tiel
 • Doelgroep Verpleegkundigen en verzorgenden
 • Uiterste inschrijfdatum 31-10-2022
 • Beschikbare plaatsen 3 van de 25

Tijdens deze casuïstiekbespreking ligt de nadruk op het concreet oefenen in klinisch redeneren bij besluitvorming in de palliatieve fase.

Data en deelname
We bieden deze casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen en verzorgenden aan op twee data:
Dinsdag 8 november 16.30-18.00 uur en woensdag 9 november 19.00-20.30 uur. U kunt zich inschrijven voor één van de data via het formulier onder aan de deze pagina.
De casuïstiekbespreking staat open voor verpleegkundigen en verzorgenden in de regio die werken met mensen in de palliatieve zorg. Zijn er nog plaatsen vrij, dan kunnen ook vrijwilligers of mensen met een andere opleiding of uit een andere regio deelnemen. 
Ter voorbereiding vragen we alle deelnemers om een casus uit de praktijk mee te nemen die we met elkaar kunnen uitwerken.

Aanmelden 
Aanmelden kan tot 31 oktober a.s. en is op volgorde van binnenkomst. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.   

Accreditatie
Voor deze casuïstiekbespreking is via PZNL accreditatie aangevraagd voor het Kwaliteitsregister V&V. 

Doel van klinisch redeneren
Het doel van klinisch redeneren kan als volgt worden omschreven: 

 • Adequaat reageren op problemen: zowel op actuele problemen als anticiperend op problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. 
 • Continu afstemmen op wensen, prioriteiten en betekenisgeving van de patiënt. 
 • In kaart brengen van kritische beslismomenten. 
 • Gezamenlijke besluitvorming. 
 • Helder vastleggen van beleid en voortgangsafspraken en eenduidig communiceren naar patiënt en naasten.

Klinisch redeneren in de palliatieve fase  
Bij de besluitvorming in de palliatieve fase maken we gebruik van een handig hulpmiddel: de beslisschijf. Deze beslisschijf geeft de vier fasen van klinisch redeneren in de palliatieve fase weer: 1. situatie in kaart brengen, 2. problemen samenvatten en een proactief beleid maken, 3. afspraken maken over evaluatie van beleid, en als laatste stap 4. beleid bijstellen en blijven evalueren. Tijdens de casuïstiekbespreking ontvangt u de beslisschijf. 

Docenten

 • Trudy van Wijnen, verpleegkundig specialist palliatieve zorg, SZR
 • Hilda Dijk, verpleegkundige palliatieve zorg, Santé Partners
 • Gerko Middelkoop, verpleegkundige palliatieve zorg, Betuwezorg
 • Angelique Vos, verpleegkundige palliatieve zorg , SZR

Contact
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer: 0344-671304 of per e-mail: npzrivierengebied@szr.nl
 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied
Het Netwerk Palliatieve Zorg Rivierengebied heeft als doel het optimaliseren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de palliatieve zorgverlening ten behoeve van de individuele cliënt en diens naasten. Daarbij zijn afstemming en samenwerking tussen verschillende zorgvoorzieningen, professionals en vrijwilligers van essentieel belang.
 
           

Inschrijving gesloten.
Contact en nieuwsbrief