Scholingen

Scholingsprogramma voor 2021

Tot 1 juni 2021 zijn al onze scholingen digitaal. Nadien zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn met de dan geldende coronamaatregelen. Alle scholingen zijn geaccrediteerd door de V&VN met 3 punten per dagdeel, met uitzondering van basisscholing niveau 2.

Voor medewerkers die in dienst zijn bij leden van het Netwerk Palliatieve Zorg is de scholing gratis.

Voor overige belangstellenden wordt er voor de scholing per dagdeel € 75,- in rekening gebracht. Voor de driedaagse Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgende niveau 3 t/m 6 wordt € 225,- in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn de scholing Zingeving & Spiritualiteit in de palliatieve fase en De kracht van rituelen in de palliatieve zorg. Deze scholingen zijn voor iedere belangstellende gratis.

Overzicht scholingsaanbod en data

Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3 t/m 6 (e-learning en 3 klassikale bijeenkomsten)

  • Lesgroep 2: maandag 19 april, maandag 26 april en maandag 10 mei van 13.30 tot 16.00 uur (digitaal). VOL
  • Lesgroep 3: maandag 7 juni, maandag 21 juni en maandag 5 juli van 13.30 - 16.30 uur (digitaal). VOL
  • Lesgroep 4: dinsdag 7 september, dinsdag 28 september en donderdag 14 oktober van 13.30 - 16.30 uur (live indien mogelijk). VOL
  • Lesgroep 5: dinsdag 2 november, dinsdag 16 november en dinsdag 30 november van 13.30 - 16.30 uur (live indien mogelijk). VOL

Verdiepingsbijeenkomst thema: Psychosociale Zorg (1 dagdeel)

Maandag 8 november van 13.30 - 16.30 uur. Bij voldoende interesse (8) gaat de scholing door. Interesse is aan te geven via het inschrijfformulier. VOL

Verdiepingsbijeenkomst thema: Dementie (1 dagdeel) 

Maandag 4 oktober van 13.30 - 16.30 uur. VOL

Basisscholing  palliatieve zorg voor verzorgenden en assistenten niveau 2 (2 dagdelen) 

  • Lesgroep 2: maandag 13 september en maandag 27 september van 14.30 - 16.30 uur. VERVALLEN
  • Lesgroep 3: maandag 6 december en maandag 20 december van 14.30 - 16.30 uur. VOL

Palliatieve sedatie (1dagdeel)

  • Lesgroep 3: maandag 31 mei van gaat niet door.
  • Lesgroep 4: dinsdag 28 september van 13.30 - 16.30 uur. VOL
  • Lesgroep 5: maandag 29 november van 13.30 - 16.30 uur. VOL

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase (2 dagdelen)

Momenteel nog niet ingepland

De kracht van rituelen in de palliatieve zorg (1 dagdeel) 

Momenteel nog niet ingepland.

Jaarlijkse studiemiddag (1 dagdeel in oktober)

Donderdag 21 oktober van 14.00 - 17.00 uur. VOL

Lees hier alvast het scholingsprogramma voor 2022.

Contact