Scholingen

Scholingsprogramma voor 2022

Mededeling: tot en met 28 februari 2022 worden de scholingen digitaal gegeven. De coronamaatregelen van de overheid en de organisaties waar scholingen worden gehouden, worden hierbij gevolgd. We houden u op de hoogte over de maatregelen voor 2022.

Alle scholingen zijn geaccrediteerd door de V&VN met 3 punten per dagdeel, met uitzondering van basisscholing palliatieve zorg voor verzorgenden en assistenten niveau 2 en Café Doodgewoon. Als je accreditatiepunten wilt ontvangen, vul dan je BIG en V&VN nummer in op het inschrijfformulier.

De scholing gaat door indien er minimaal 6 deelnemers zijn.

Voor medewerkers die in dienst zijn bij leden van het Netwerk Palliatieve Zorg, is de scholing gratis.

Voor overige belangstellenden wordt er voor de scholing per dagdeel € 75,- in rekening gebracht. Voor de drie-daagse Basisscholing Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgende niveau 3 t/m 6 wordt € 225,- in rekening gebracht.Uitzondering hierop zijn de scholing Zingeving & Spiritualiteit in de palliatieve fase en De kracht van rituelen in de palliatieve zorg. Deze scholingen zijn voor iedere belangstellende gratis.

Overzicht scholingsaanbod en data

Selecteer de link van de scholing voor nadere informatie

Basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden niveau 3 t/m 6, B-learning        (e-learning + 3 dagdelen klassikaal)

 • Editie 1: op maandag 24 januari, 31 januari en 7 februari van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving dicht
 • Editie 2: op dinsdag 8 februari, 15 februari en 22 februari van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving dicht
 • Editie 3: op maandag 28 maart, 4 april en 11 april van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 4: op maandag 9 mei, 16 mei en 23 mei van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 5: op maandag 20 juni, 27 juni en 4 juli van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 6: op dinsdag 27 september, 4 oktober en 11 oktober van 13.30 - 16.30 uur
 • Editie 7: op maandag 17 oktober, 31 oktober en 7 november van 13.30 - 16.30 uur
 • Editie 8: op maandag 28 november, 5 december en 12 december van 13.30 - 16.30 uur

Basisscholing  palliatieve zorg voor verzorgenden en assistenten niveau 2                                                  (2 dagdelen) 

 • Editie 1: maandag 31 januari en 7 februari van 14.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 2: dinsdag 21 juni en 28 juni van 14.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 3: maandag 3 oktober en 10 oktober van 14.30 - 16.30 uur
 • Editie 4: maandag 31 oktober en 7 november van 14.30 - 16.30 uur

Verdieping op basisscholing palliatieve zorg, Dementie                                                                                   (1 dagdeel) Deze scholing is bedoeld voor degenen die al eerder hebben deelgenomen aan de B-learning basisscholing Palliatieve Zorg, niveau 3-6.

 • Editie 1: maandag 11 april van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open

Verdieping op basisscholing palliatieve zorg, Psychosociaal aspect                                                            (1 dagdeel) Deze scholing is bedoeld voor degenen die al eerder hebben deelgenomen aan de B-learning basisscholing Palliatieve Zorg, niveau 3-6.

 • Editie 1: dinsdag 26 april van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open

Verdieping op basisscholing palliatieve zorg, Verstandelijk Gehandicaptenzorg                                            (1 dagdeel) Datum volgt. Deze scholing is bedoeld voor degenen die al eerder hebben deelgenomen aan de B-learning basisscholing Palliatieve Zorg, niveau 3-6.

Verdieping op basisscholing palliatieve zorg, Geestelijke Gezondheidszorg                                                  (1 dagdeel) Datum volgt. Deze scholing is bedoeld voor degenen die al eerder hebben deelgenomen aan de B-learning basisscholing Palliatieve Zorg, niveau 3-6.

Palliatieve sedatie                                                                                                                                                (1 dagdeel)

 • Editie 1: maandag 21 maart van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 2: dinsdag 24 mei van 13.30 - 16.30 uur. Inschrijving open
 • Editie 3: maandag 11 juli van 13.30 - 16.30 uur
 • Editie 4: maandag 5 december van 13.30 - 16.30 uur

Verdieping op scholing Palliatieve Sedatie                                                                                                          (1 dagdeel) Deze scholing is bedoeld voor degenen die al eerder hebben deelgenomen aan de scholing Palliatieve Sedatie.

 • Editie 1: maandag 12 september van 13.30 - 16.30 uur

Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase                                                                                                 (2 dagdelen) Datum volgt.

De kracht van rituelen in de palliatieve zorg                                                                                                      (1 dagdeel) Datum volgt.

Jaarlijkse studiemiddag                                                                                                                                        (1 dagdeel in oktober) Datum volgt.

Themabijeenkomst in samenwerking met netwerk Dementie                                                                          (1 dagdeel) Datum volgt.

Café Doodgewoon in samenwerking met VPTZ                                                                                                   (1 dagdeel) Datum volgt.

 

 

Lees hier het scholingsprogramma voor 2022

Contact