Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen

Over de Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen (TPV)

Om een ongeneeslijk zieke patiënt  te helpen met alle vragen en met alles wat er op hem/haar en zijn naasten afkomt, is er binnen de regio een team van zogenaamde ‘transmuraal palliatief verpleegkundigen’ actief. Zij zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige begeleiding als genezing niet meer mogelijk is.

De Transmuraal Palliatief verpleegkundige (TPV) kan worden ingeschakeld door de patiënt of zijn naaste zelf. Maar ook de huisarts, de specialist of verpleegkundige kan dit doen. Als de patiënt gebruik wil maken van de hulp van de TPV, dan maakt zij een afspraak bij de patiënt thuis. Tijdens dit gesprek worden zijn/haar wensen en behoeften besproken. De verpleegkundige bespreekt met patiënt en  naasten welke vervolgstappen er gezet worden. Zij onderhoudt hierover ook contact met de huisarts en andere betrokken zorgverleners. Natuurlijk wordt hiervoor eerst  toestemming gevraagd. 

De Transmuraal Palliatief Verpleegkundige is op werkdagen bereikbaar van 9.00-17.00 op telefoonnummer: 06- 43 23 71 50

Bekijk hier onze folder.

Contact