Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Bij palliatieve zorg draait het niet alleen om het allerlaatste stukje van het leven. Het richt zich ook op de ziektefase die daaraan vooraf gaat. Die kan vele maanden, en soms jaren duren. De zorg in de laatste drie maanden voor het overlijden, noemen we ook wel terminale zorg.

Palliatieve zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het heeft tot doel lijden te verlichten door tijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Soms speelt palliatieve zorg vroeg in het ziekteverloop al een rol, in combinatie met levensverlengde therapieën zoals chemotherapie en/of bestraling.

Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren.

Er is hierbij aandacht voor:

  • Het behandelen van lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid.
  • Gevoelens van angst, verdriet en de verwerking van de ziekte.
  • Het bespreken van vragen rondom leven en dood.
  • Het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten.
  • Het bieden van hulp en ondersteuning rondom allerlei praktische zaken.

Voor meer informatie: ongeneeslijk

Contact