Patiënten en naasten

Als u te horen hebt gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

In de palliatieve zorgverlening staan diverse professionals voor u klaar. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat liever naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Hulpverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met elkaar af. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg willen we u een zo compleet mogelijk overzicht aan informatie en ondersteuning bieden.

Mocht uw vraag niet beantwoord worden, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Contact