Aangesloten organisaties

De volgende organisaties zijn in 2021 aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg, regio Roosendaal Bergen op Zoom Tholen.

Allévo

Allévo is een Zeeuwse zorgorganisatie die zorg en diensten levert op het gebied van thuiszorg, wonen met zorg, revalidatie en specialistische hulp.

Anna voor zorg

Anna voor Zorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams werkt

Attenza

Attenza is een thuiszorgorganisatie en biedt 24-uurs of nachtzorg voor mensen met een palliatieve of intensieve zorgvraag.

Blinkers thuiszorg

Blinkers (voorheen PrivaZorg) is een landelijk werkende thuiszorgorganisatie die vanuit regionale steunpunten zorg biedt.

Bravis ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis biedt (poli)klinische zorg en heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Buurtzorg

Buurtzorg is een landelijke organisatie met kleinschalige teams die buurtgericht werken. Buurtzorg heeft diverse teams in de regio.

GGZ WNB

GGZ WNB biedt geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant.

Groenhuysen

Groenhuysen biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn. Groenhuysen zet zich overwegend in voor ouderen in de omgeving Roosendaal, Halderberge en Rucphen.

Huisartsencoöperatie West-Brabant

De Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) is een coöperatie van 96 huisartsen in de regio westelijk West-Brabant en Tholen.

Inloophuis Het Getij

De inloophuizen bieden opvang en steun aan mensen met kanker en hun naasten. Het Getij heeft inloophuizen is in Bergen op Zoom en in Ossendrecht.

Inloophuis De Rose-Linde

De Rose-Linde is een open huis in Roosendaal voor iedereen die met de ziekte kanker te maken heeft.

S&L Zorg

S&L biedt zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waaronder palliatieve zorg.

Schutse Zorg Tholen

Schutse Zorg Tholen is een protestants christelijke organisatie gelegen op het eiland Tholen. Schutzse Zorg biedt u verschillende vormen van zorg aan huis.

SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelachterstand op het gebied van leven, leren, werken, wonen.

St. Elisabeth

St. Elisabeth biedt zorg en dienstverlening vanuit hun historische locatie in Roosendaal. St. Elisabeth biedt (palliatieve) zorg voor zowel intra- als extramurale bewoners.

Stichting tanteLouise

Stichting tanteLouise biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn. Stichting tanteLouise zet zich overwegend in voor inwoners van de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht.

Surplus Zorg

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling en welzijn voor bewoners van West-Brabant.

SVRZ Tholen

SVRZ biedt  kleinschalige verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning aan ouderen in de gemeente Tholen. Voor thuiswonende ouderen is er een totaalpakket waarbij wonen, welzijn en zorg op elkaar afgestemd zijn.

Thuiszorg Ons Thuis

Thuiszorg Ons Thuis is een thuiszorgorganisatie, werkzaam in de gemeenten Rucphen en Halderberge.

TWB, Thuiszorg met Aandacht

TWB Thuiszorg met Aandacht is een thuiszorgorganisatie in de regio West-Brabant, met onder anderen een Hospice Thuis Team.

VPTZ

De goed opgeleide vrijwilligers van stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan degene die gaat sterven en diens naasten.

Zorgbelang

Zorgbelang Brabant/Zeeland biedt individuele ondersteuning aan patiënten en cliënten in de provincies Noord-Brabant en Zeeland om zo hun positie te versterken

Contact