Inventarisatie Zorgbelang naar wensen van patiënten

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 13 augustus 2016

Zorgbelang Brabant en Gelderland hebben via regionale focusgroepen, individuele gesprekken en de klankbordleden geïnventariseerd welke punten vanuit patiëntenperspectief van belang zijn om te agenderen voor projecten binnen het Consortium PalZO. De drie belangrijkste vragen waren:

  • wat gaat / ging er goed in de zorgverlening?
  • waarover bent u minder tevreden?
  • wat heeft u echt gemist?

Daarnaast hebben ook de onderwerpen eigen regie, zorgplan, nazorg en competenties hulpverleners aandacht gekregen. Een opvallende uitkomst is dat zorgvragers vooral bezig zijn met het proces en minder met het medische zorggedeelte. 

De uitkomsten worden gebruikt om te reflecteren op bestaand beleid en voor het agenderen van projecten en onderbouwing van subsidieaanvragen vanuit het Consortium PalZO.