Geestelijke verzorging thuis per 01-01-2022

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 februari 2022

In de afgelopen drie jaar is stevig gewerkt om tot een infrastructuur te komen voor Geestelijke Verzorging Thuis. Dat is gelukt! Middels de Netwerken Palliatieve Zorg is een landelijk dekkend netwerk ontstaan, waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van consulten, scholing en multidisciplinair overleg. Dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen.
Per 1 januari veranderen enkele zaken, de financiering van de Centra voor Levensvragen (CvL) verloopt niet meer via de netwerken palliatieve zorg maar via 19 stichtingen waar meerdere CvL onder vallen. CvL Oost-Veluwe valt onder Gelderland. De D3rde verdieping is de aanvragende stichting en budgethouder. Veel blijf echter hetzelfde.

Meer informatie

  • In deze factsheet GV Thuis staan de verschillende zaken op een rij: de regelingen vanuit de overheid, de concrete zaken voor de uitvoering en verwijzing naar verdere informatie.
  • CvL Oost-Veluwe