E-learning VPTZ: Gevoeligheid voor signalen spirituele behoeften

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 februari 2022

De Universiteit voor Humanistiek en Hospice de Luwte hebben een gratis online zelfstudie opgezet voor de methodiek 'Dorst of doodsangst? Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliĆ«nten in de terminale fase'. Deze was aanvankelijk bedoeld voor vrijwilligers maar is sinds begin 2018 ook beschikbaar voor beroepsmatige zorgverleners en andere belangstellenden.

Verschil in gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood
Uit praktijkervaringen blijkt dat sommige mensen meer dan anderen gevoelig zijn voor signalen van spirituele nood. Het blijkt dat sommigen signalen totaal missen en anderen signalen oppikken waarvan de interpretatie achteraf niet bleek te kloppen.

De methodiek 

  • legt de gevoeligheid van vrijwilligers voor signalen van spirituele behoeften bloot
  • biedt handvatten om de gevoeligheid te vergroten
  • helpt beslissen of de betreffende hulpverlener zich met spirituele ondersteuning moet bezighouden (screening)
  • helpt afwegen wanneer er extra professionele spirituele ondersteuning nodig is op spiritueel gebied, dan wel wat de vrijwilligers/professionals zelf kunnen adresseren