Diplomering van 18 verpleegkundigen palliatieve zorg

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 26 september 2019

Op maandag 24-09-2018 kregen 18 verpleegkundigen in het Vierhuis bij ‘s Heeren Loo het diploma van de Saxion post HBO opleiding Verpleegkundige Palliatieve Zorg uitgereikt en kregen drie verpleegkundigen een certificaat.

Op de foto van links naar rechts van boven naar beneden

Ingrid Kienstra (Atlant), Lydia van Renselaar (Hanzeheerd), Jody Schraven (Viattence)Marjolein Kolkman (Atlant), Arjan Post (ZGA, hospice de Spreng), Janneke Blaauw (Buurtzorg), Yvonne Habekotté (Buurtzorg), Mirjam Willems (Viattence), Daniëlle Heimans, ( Verian), Jantien Blanken (Riwis), Marian de Bruin (Meerzorg de Wending), Marjolein van der Waal (Verian), Helma Siegelaar (KleinGeluk), Mira Holtman (ZGA), Irmi Bassen (KleinGeluk), Janneke Saalmink ('s HeerenLoo), Mariken van Schie (Talma Borgh), Bert Beuzenberg (Nusantara), Mirjam Jansen ('s HeerenLoo), Marjolijn Boonstra (Nusantara). Niet op de foto: Dietske van Maanen (Palliaterm)

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Oost- Veluwe is een regio waar veel energie zit ten aanzien van palliatieve zorg. Er zijn actieve en gedreven huisartsen, medisch specialisten en verpleegkundigen die samen de palliatieve zorg naar een hoger plan willen brengen. Vanaf 2015 is er met elkaar gewerkt aan een transmuraal zorgpad palliatieve zorg, waarin beschreven staat wat zorgverleners in deze regio belangrijk vinden. Toen eind 2017 het landelijk kwaliteitskader palliatieve zorg uitkwam bleek dit zorgpad op alle punten te voldoen aan wat daarin staat.

Tijdens de ontwikkeling van het zorgpad ontstond de behoefte om Post HBO opgeleide verpleegkundigen een rol te geven in het vroegtijdig bespreken van wensen en behoeften van mensen die ongeneeslijk ziek zijn (en hun naasten). Dit kan ook als er nog geen lichamelijke zorg nodig is. Deze verpleegkundige bezoekt de patiënt thuis en biedt persoonlijke ondersteuning op basis van vragen en wensen die met de levenssituatie te maken hebben. Indien nodig verwijst hij of zij de weg naar aanvullende zorg of hulpverlening. De verpleegkundige heeft nauw contact met huisarts.

Aromabox gesponsord door Roparun

Ook na de opleiding blijven deze verpleegkundigen contact met elkaar houden. O.a. door jaarlijkse studiedagen en intervisie. De gediplomeerden kregen een aromabox cadeau, gesponsord door Roparun. Hiermee kunnen ze complementaire zorg bieden; dit is zorg die bijdraagt aan het welbevinden van patiënten. De afgestudeerden gaven het boek Tommie in de zorg aan hun leidinggevenden, als dank voor de mogelijkheid voor deze opleiding en de rol die zij mogen vervullen.