Beleef Korak Dag 2022

Nieuws Netwerk Oost-Veluwe 07 mei 2022

Korak – Herstelplein Oost-Veluwe is een herstelcentrum. Een leeromgeving voor mensen die een ontwrichtende situatie hebben meegemaakt op psychisch vlak of verslavingsgebied en willen werken aan hun herstel. Ook voor mensen die het zelf niet hebben meegemaakt, maar wel als naastbetrokkene.

Korak is opgericht in een context waarbij sprake is van steeds kortere behandelingen en verschuiving van de zorg van intramuraal naar extramuraal. Het centrum werkt preventief en herstel bevorderend. Korak wil er zijn voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen die geraakt zijn door een verslaving en voor naastbetrokkenen. De activiteiten zijn gericht op het persoonlijk herstel: de ontwikkeling van eigen kracht door de deelnemers.

Dit voorjaar gaat Korak on tour en dit start op 16 mei 2022 van 10:00-16:00 uur bij Zoethout, De Waag 2-4, 8051 WG te Hattem. Andere data en plaatsen in onze regio staan in deze folder.