Landelijke webinar: Herziene richtlijn palliatieve sedatie

 • Datum 30-06-2022
 • Tijd 19.30-21.00 uur
 • Locatie online
 • Doelgroep Medisch en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg PZNL werkzaam in regionale of transmurale consultatieteams Palliatieve Zorg, PalHAG leden en PaTz-consulenten
 • Kosten gratis

In deze webinar krijg je informatie over de veranderingen ten opzichte van de vorige richtlijn en hoe de aanbevelingen toepasbaar zijn in de praktijk in de thuiszorg/eerste lijn. Verder komt aan bod:

 • Handvatten voor voorlichting;
 • Aanbevelingen voor acute, intermitterende en continue sedatie;
 • Het nieuwe doseringsschema, met behandelopties voor de situatie waarin midazolam en levomepromazine onvoldoende effect hebben, ook voor de thuissituatie;
 • De rol van existentieel lijden als indicatie voor palliatieve sedatie;
 • Besluitvorming bij mensen met dementie en/of met een verstandelijke beperking;
 • Aandachtspunten voor multidisciplinair samenwerken.

Meer informatie

 • Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN) en verpleegkundig specialisten (VSR) en voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten;
 • De herziene richtlijn palliatieve sedatie is binnenkort te vinden op www.palliaweb.nl;
 • Dinsdag 5 juli is er een webinar, waarin de toepassing in alle settingen wordt besproken;
 • Inschrijven kan hier .