Landelijke webinar: Herziene richtlijn palliatieve sedatie

 • Datum 05-07-2022
 • Tijd 19.30-21.00 uur
 • Locatie online
 • Doelgroep Medisch en verpleegkundig consulenten palliatieve zorg PZNL werkzaam in regionale of transmurale consultatieteams Palliatieve Zorg, PalHAG leden en PaTz-consulenten
 • Kosten gratis

In deze webinar krijg je informatie over de veranderingen ten opzichte van de vorige richtlijn en hoe de aanbevelingen toepasbaar zijn in de praktijk in de eerste lijn. Verder komt aan bod:

 • Handvatten voor voorlichting;
 • Aanbevelingen voor acute, intermitterende en continue sedatie;
 • Het nieuwe doseringsschema, met behandelopties voor de situatie waarin midazolam en levomepromazine onvoldoende effect hebben, ook voor de thuissituatie;
 • De rol van existentieel lijden als indicatie voor palliatieve sedatie;
 • Besluitvorming bij mensen met dementie en/of met een verstandelijke beperking;
 • Aandachtspunten voor multidisciplinair samenwerken.

Meer informatie

 • Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN) en verpleegkundig specialisten (VSR) en voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten;
 • De herziene richtlijn palliatieve sedatie is binnenkort te vinden op www.palliaweb.nl
 • Inschrijven kan hier;
 • Donderdag 30 juni is er een webinar, waarin de toepassing in de eerste lijn wordt besproken.