Kick-off palliatieve zorg COPD (symposium)

  • Datum 12-10-2022
  • Tijd 13.45-16-45 uur (inloop vanaf 13 uur)
  • Locatie Auditorium van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
  • Doelgroep Belangstellenden
  • Kosten €10 voor leden netwerk. €35 voor niet leden
  • Uiterste inschrijfdatum 09-10-2022

​​​​​Op 12 oktober geeft het symposium ‘Adembenemende zorg in de palliatieve fase’ het startschot voor palliatieve zorg aan COPD-patiënten in Oost-Veluwe. 

COPD - chronic obstructive pulmonary disease - is een vaak voorkomende ziekte die gekenmerkt wordt door aanhoudende klachten van de luchtwegen en luchtwegvernauwing. Het is een ongeneeslijke en potentieel levensbedreigende ziekte en in Nederland is COPD de zesde oorzaak van sterfte. Ondanks de hoge ziektelast en de lage kwaliteit van leven, wordt palliatieve zorg bij patiënten met gevorderde COPD later ingezet dan bij mensen met longkanker, terwijl de patiëntengroep zeker niet minder klachten of problemen ervaart. In Gelre ziekenhuizen wordt nu gestart met vroegtijdige markering van de palliatieve COPD-patiënt. Een positieve score op de Propal-COPD tool is het startsein om na te (gaan) denken over palliatieve zorg en proactieve zorgplanning.

Meer informatie