Film 'Pink Moon' in Filmhuis Gigant

  • Datum 06-10-2022
  • Tijd 19.30-21.00 uur ( inloop vanaf 19.00 uur)
  • Locatie Gigant, Nieuwstraat 377 7311 BR Apeldoorn
  • Doelgroep Belangstellenden
  • Kosten €7 incl. koffie of thee

In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg draait de film 'Pink Moon' in Filmhuis Gigant. Deze film over een zelfverkozen levenseinde is donderdag 6 oktober te bekijken.

Dood, sterven en verdriet zijn onafscheidelijk. Goede palliatieve zorg omvat ook rouw en rouwverwerking voor volwassenen en kinderen. Deze film, over een zelfverkozen levenseinde, gaat niet specifiek over palliatieve zorg die meestal wordt geboden bij een normaal sterfbed. De film belicht de emoties bij het proces van afscheidnemen, het elkaar moeten loslaten en de acceptatie van de keuze van de stervende. Sterven is een relationeel proces en heeft veel impact op naasten.

Geestelijk verzorger Eline Verbruggen, verbonden aan het Centrum voor Levensvragen in Oost-Veluwe, verzorgt een nabespreking. 

Klik hier voor een kaartje.