Café Doodgewoon: intimiteit en seksualiteit 24 mei 2022 Ziekte en behandelingen kunnen veel veranderingen teweegbrengen. Van het lichaam, behoeften en mogelijkheden. Ook intimiteit en seksualiteit kunnen veranderen. Soms moet je afscheid nemen van wat er was of zoeken naar wat past bij een nieuwe werkelijkheid. Nog altijd is dit onderwerp spannend en vaak lastig. Hoe bespreek je deze zaken? Met wie? En durf je als partners onder ogen te zien wat er anders of weg is? Op deze avond geeft Jeroen-Martijn Plette u een inkijkje in zijn praktijk als verpleegkundige. Er is ruimte om ervaringen te delen, tips te geven en stil te staan bij dit belangrijke onderwerp. Gastspreker Jeroen Martijn Plette is specialistisch verpleegkundige oncologie & psychosociaal therapeut in Gelre ziekenhuizen.
Proactieve zorgplanning voor mensen met dementie en hun naasten 30 mei 2022 Verpleegkundigen palliatieve zorg en casemanagers dementie zijn nu in hun werk al regelmatig bezig met proactieve zorgplanning. Er wordt nog niet altijd gebruik gemaakt van gesprekshulpen. Tijdens deze scholingsmiddag worden de gesprekshulpen ' Pro-actieve zorgplanning' , ' De latere levensfase bij dementie’ en 'Zorg voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie’ besproken. Aanwezigen leren hoe ze deze gesprekshulpen kunnen inzetten voor het exploreren en uitdiepen van huidige en toekomstige levensdoelen en keuzes van de zorgvrager met dementie en hun naasten. Ook leren de deelnemers elkaar (beter) kennen en wordt de samenwerking en valorisatie van kennis tussen verpleegkundigen palliatieve zorg en casemanagers dementie bevorderd.