Masterclass Aandacht geven aan zingeving in je werk: hoe doe je dat?

  • Datum 28-11-2023
  • Tijd 19.00 - 21.00 uur
  • Locatie online
  • Doelgroep professionals in de eerstelijns zorg en sociaal domein met interesse in zingeving en geestelijke verzorging
  • Kosten geen

Wat is zingeving en wat betekent het voor jou? Waarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor zingeving in je dagelijkse werk en hoe kun je dat organiseren in uw werkomgeving? 

Door ervaringen uit te wisselen ontdek je hoe aandacht voor zingeving in je werkomgeving en netwerk vorm kan worden gegeven. Je vergroot je kennis en doet inspiratie op om collega’s en leidinggevenden te betrekken bij het thema zingeving. Je krijgt inzicht uit recente onderzoeken uit de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging thuis over verbindend werken en neemt mee hoe je deze inzichten praktisch kunt toepassen.
Bij deze masterclass zijn ambassadeurs zingeving uit de zorg en het sociaal domein van de Kenniswerkplaats Zingeving aanwezig. Sprekers zijn Pieter Barnhoorn, Oscar Kerkman en onderzoekers uit de Kenniswerkplaats Zingeving. Meer weten en aanmelden? Ga naar het agenda-item.