Verlies bij het leven

  • Datum 04-10-2022
  • Tijd 14.30 tot 15.30 uur
  • Locatie MFC Aperloo Stadsweg 27 ‘t Harde

Het gaat bij levend verlies om rouwgevoelens die ontstaan als je afscheid neemt van verwachtingen. Over gedachten hoe het leven anders had kunnen verlopen als de beperking of de ziekte er niet was geweest. Maar ook over het erkennen dat het beeld van de toekomst (noodgedwongen) is veranderd. Steeds opnieuw ervaar je dat je mogelijkheden kleiner worden, steeds weer zijn er nieuwe verliezen te incasseren

Ernstig zieke mensen, hun dierbaren, en mensen die ervaren dat oud worden gepaard gaat met belangrijke afname van mogelijkheden, kennen die situatie vaak maar al te goed. Zij ervaren de confrontatie met deze gebeurtenis als een vorm van verlies die in meerdere of mindere mate een gevoel van ontreddering oproept.

Vragen dringen zich op zoals: Hoe kan ik hiermee omgaan? Wie ben ik nu , nu mij dit overkomt? Wat is de zin en betekenis van mijn leven nu? Wie of wat kan mij helpen om dit een plaats te geven in het leven?

 

Misschien herkent u zich in bovenstaande situatie. In de week van de palliatieve zorg willen we hier aandacht aan geven er met elkaar over in gesprek gaan

Klik op de datum en plek waar u naar toe wilt gaan om u op te geven

 

 

Een kwartier voor aanvang is er inloop met koffie en thee

Bij vragen mail of bel gerust

 

Willemien Schep

Netwerkcoördinator palliatieve zorg Noordwest Veluwe

w.schep@willemholtrophospice.nl

Mobiel: 06-36183680

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief