Palliatieve Sedatie. De nieuwe richtlijn

  • Datum 06-09-2022
  • Tijd 19.00 uur
  • Locatie Digitaal, via ZOOM
  • Doelgroep Verpleegkundigen en (huis)artsen
  • Kosten Kostenloos

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (IKNL & Palliactief, 2017) meldt dat bij een indicatie voor palliatieve sedatie, zeker wanneer het gaat om continue palliatieve sedatie, de betekenis en uitvoering hiervan goed met de patiënt en naasten moet worden besproken. Dit vraagt van verpleegkundigen en (huis)artsen dat zij goede kennis van zaken hebben om dit gesprek te kunnen voeren. In afstemming met elkaar en andere disciplines. Een herziene richtlijn palliatieve sedatie staat op punt van verschijnen. Als verpleegkundige of (huis)arts betrokken bij palliatieve sedatie wil je alles weten van (veranderingen in) deze nieuwe richtlijn. Dan is deze bijscholing online de juiste plek.

Spreker
Alexander de Graeff, consulent bij het PTMN en hospicearts (en tot voor kort internist oncoloog)

Aanmelden en kosten
Aanmelden uit de regio Eemland en Noordwest Veluwe kan via de website van het netwerk Eemland. Je ontvangt een bevestiging en kort vooraf de Zoom-link. Deelname is kosteloos. Bij veel aanmeldingen komt er  een wachtlijst.

Bij vragen richt je tot de netwerkcoördinatoren marjan.hoeijmakers@beweging3.nl T 06 10288650 of w.schep@willemholtrophospice.nl T 06 36183680

PROGRAMMA

18.45 uur Digitale inloop

19.00 uur Welkom en introductie

19.10 uur Inhoud van de herziene richtlijn (nog concept)

19.40 uur Groepsgesprekken aan de hand van stellingen (breakout rooms)

20.10 uur PAUZE

20.15 uur Plenaire bespreking

20.55 uur Afsluiting

 

Aanmelden kan via deze link

Aanmelden nieuwsbrief
Klik op de knop hieronder om je aan te melden voor onze nieuwsbrief