Webinars over palliatieve zorg in februari

  • Datum 13-02 / 27-02-2024
  • Tijd 20.00 uur
  • Locatie Online: interculturele zorg op Curacao (20 feb), Interculturele zorg rond het sterfbed (27 feb)
  • Kosten € 49,00 voor zorgprofessionals, € 15,- voor anderen, € 7,50 voor studenten

Carend organiseert maandelijks webinars. In de maand februari staan de volgende webinars op het programma. 

20 februari - Interculturele zorg rond het levenseinde op Curaçao
Welke culturen en religies zijn er veel op Curaçao en wordt er (vrij) gepraat over de dood? Wat is voor patiënten van en op Curaçao belangrijk in de palliatieve fase? Welke rituelen zijn er rondom het sterfbed (o.a. rouwbezoeken)? Als het gaat om praktische toepassingen, is bekend dat Curaçaoënaars vaker gevoelig zijn voor bijwerkingen van medicijnen. Behandeling met haloperidol moet voorzichtig gebeuren bij Curaçaoënaars omdat die meer extrapiramidale symptomen kunnen vertonen. De toepassing van palliatieve sedatie bij een onbehandelbaar delier is niet vanzelfsprekend bij niet-westerse patiënten; de nodige terughoudendheid is hierbij geboden.
Meer informatie en inschrijven

27 februari - Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed
Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, waarbij geen hoop wordt ontnomen, met een grote rol van de familie, een helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. In de afgelopen 5 jaar is er een verschuiving ontstaan in de Nederlandse gezondheidszorg. In allerlei sectoren zoals thuiszorg, ziekenhuiszorg en hospicezorg vinden er landelijk meer scholingen plaats over cultuursensitief communiceren. Tijdens dit webinar neemt Saïda je mee in de verschillende rituelen rond het sterfbed. Met behulp van casuïstiek en filmfragmenten nemen we je mee in de belevingswereld van met name de moslimgemeenschap. Het doel hiervan is om mensen te laten begrijpen wat de achtergrond is van bepaald gedrag en hoe je hiermee om kunt gaan.
Meer informatie en inschrijven 

Contact en aanmelden nieuwsbrief