Webinar 'Een bitterzoete tijd - Nieuwe inzichten in passende ondersteuning door vrijwilligers'

  • Datum 28-05-2024
  • Tijd 15.30 - 17.00 uur
  • Locatie Online
  • Doelgroep Sociaal werkers, verpleegkundigen en verzorgenden
  • Kosten Gratis

Bijna een kwart van de mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers zijn onbekend met de ondersteuning die vrijwilligers hen thuis kunnen bieden. En dat terwijl 70% van de mensen die zorgt voor iemand in de laatste levensfase thuis zich overbelast voelen. Verwijzers – zoals huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal werkers- spelen daarom een cruciale rol. Zij kunnen tijdig signaleren dat een naaste overbelast dreigt te raken en doorverwijzen naar een vptz-organisatie. 


In dit webinar van Agora, radboudUmc, VPTZ Nederland en PZNL leren zorgprofessionals die verwijzen en/of ondersteuning bieden aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten in thuissituaties wanneer en hoe ze kunnen verwijzen naar een vrijwilliger. Ook wordt er ingegaan op de resultaten van het behoefteonderzoek ondersteuning thuis van Verwey Jonker en het RadboudUmc over drempels die mensen ervaren om een vrijwilliger toe te laten. 

Meer informatie en aanmelden

Contact en aanmelden nieuwsbrief