Lotgenoten rouwgroep Santpoort-Noord op woensdagavond

  • Datum 28-09 / 07-12-2022
  • Tijd 19.30-21.30 uur
  • Locatie Inloophuis Kennemerland Santpoort-Noord.
  • Doelgroep Nabestaanden van kankerpatiënten
  • Kosten € 5,- per avond

Op woensdag 28 september 2022 start het Inloophuis Kennemerland in Santpoort-Noord een reeks van zes bijeenkomsten voor de lotgenoten rouwgroep, waar nabestaanden van kankerpatiënten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen bespreken waar zij door het verlies van hun geliefde tegenaan lopen.

De vaste groep bestaat uit vier tot acht personen, die in zes bijeenkomsten om de week bij elkaar komen.
 
Data
Woensdag 28 september/ 12 oktober/ 26 oktober/ 9 november/ 23 november en 7 december.

Aanmelden 
Per email info@inloophuiskennemerland.nl of in het inloophuis.
 

Contact en aanmelden nieuwsbrief