• Datum 14-03-2024
  • Tijd 9.30 - 17.00 uur
  • Locatie Beatrix Theater Utrecht
  • Doelgroep (huis)artsen, verpleegkundigen, PA’ers, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, paramedici, de uitvaartzorg, studenten en vrijwilligers
  • Kosten € 314,- voor zorgprofessionals, € 159,- voor studenten en vrijwilligers

Het aantal patiënten dat zich in de palliatieve fase bevindt zal door tal van demografische veranderingen gaan toenemen: de gemiddelde Nederlander wordt ouder door het succes van de geneeskunde op met name cardiovasculair en oncologisch gebied en daarnaast is een stijging van het aantal mensen dat ouder is dan 70 jaar (de 'babyboomgeneratie'). Verschillende berekeningen laten zien dat met name mensen met dementie zal stijgen. Hoe gaan we in Nederland er voor blijven zorgen dat iedereen de beste zorg blijft krijgen, ook als je niet meer beter wordt. Het jaarcongres staat in het teken van 'Kijken naar de toekomst'. 

Deze stijging in aantallen patiënten leiden tot grote zorgen: juist waar meer personeel nodig is, zullen ook de tekorten aan nieuwe collegae toenemen. Dat zal leiden tot nog meer druk op de schouders van de palliatieve zorgverleners.

Indruk van het programma
Een intensief congres met plenaire sessies in de ochtend en workshops in de middag. Met sprekers als Michelle van Tongerloo, Jet Bussemaker, Bert Keizer, Carlo Leget, Tommie Niessen, Jennifer Bergkamp, Gabe Sonke, Manon Boddaert, Pieter Barnhoorn en Ineke Visser wordt er op de verschillende aandachtsgebieden en zorgen over de toekomst ingegaan. Hoe gaan we in Nederland er voor blijven zorgen dat iedereen de beste zorg blijft krijgen, ook als je niet meer beter wordt.

Meer informatie en aanmelden

Contact en aanmelden nieuwsbrief